Το Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο της Αποστολίδου Ειρήνης λειτουργεί από το 1997 με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες, με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα.

Επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης τους με σύγχρονες λογιστικές μεθόδους που οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα.

Τομείς όπως οργάνωση, ενημέρωση και εποπτεία κάθε κατηγορίας λογιστηρίου, συστάσεις εταιρειών, εργατικά και μισθοδοσία καθώς και τη παροχή κάθε είδους φορολογικών και φοροτεχνικών συμβουλών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποτελούν ενδεικτικά κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του λογιστικού μας γραφείου .

Παράλληλα διαθέτουμε ένα πλήρως μηχανογραφημένο λογιστήριο με δυνατότητα άμεσης υποβολής πάσης φύσεως δηλώσεων, έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων (taxisnet - ika) για την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων και διευκόλυνση των πελατών μας.